INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE
Sremska Kamenica
Telefon: +381 (0)21 480 5500
Fax:
+381 (0)21 6613 741
Elektronska pošta:
info@onk.ns.ac.rs
STRANA Pacijenti i javnost: Raspored organizacionih jedinica u zgradi
Obaveštenja Prijem pacijenata Zakazivanje Radno vreme Publikacije Savetovanje i podrška Uputstva Pitajte lekara Prava pacijenata Programi Ministarstva zdravlja Davanje informacija od javnog značaja Anketa

RASPORED ORGANIZACIONIH JEDINICA U ZGRADI


GLAVNI ULAZ (1)

Prijem ležećih pacijenata

GLAVNA ZGRADA (2)

SUTEREN
Klinika za radiološku terapiju: centar za radijacionu onkologiju - visokovoltažna terapija (desno krilo 2b)
Centar za nuklearnu medicinu (desno krilo 2b)
Služba za patološko-anatomsku i laboratorijsku dijagnostiku, Odeljenje za molekularnu biohemiju sa hematološkom i i imunološkom laboratorijom (desno krilo 2b)
Služba za patološko-anatomsku i laboratorijsku dijagnostiku Odeljenje za patohistološku dijagnostiku i molekularnu patologiju (centralni levi deo 2a)

PRIZEMLJE
Klinika za internu onkologiju (levo krilo 2c)
Klinika za radiološku terapiju: centar za radijacionu onkologiju - brahiterapija i odeljenje ležećih bolesnika (desno krilo 2b)
Uprava: direktor, pomoćnici direktora, glavna sestra, poslovni sekretar direktora (centralni desni deo 2d)
Služba za pravne i ekonomsko-finansijske poslove: odsek za pravne i opšte poslove, odsek za poslove nabavke, Računarski centar (centralni desni deo 2d)

IV SPRAT
Klinika za operativnu onkologiju: odeljenje za hirurgiju, odeljenje za ginekologiju (levo krilo 2c)
Klinika za operativnu onkologiju: odeljenje operacionog bloka i hirurških intervencija, odeljenje za anesteziju, intenzivnu terapiju i negu (centralni levi deo 2a)
Služba za epidemiologiju (centralni desni deo 2d)

CENTRALNI LEVI DEO GLAVNE ZGRADE (2a)

SUTEREN
Služba za patološko-anatomsku i laboratorijsku dijagnostiku, Odeljenje za patohistološku i citološku dijagnostiku (centralni levi deo 2a)

IV SPRAT
Klinika za operativnu onkologiju: odeljenje operacionog bloka i hirurških intervencija, odeljenje za anesteziju, intenzivnu terapiju i negu (centralni levi deo 2a)

DESNO KRILO GLAVNE ZGRADE (2b)

SUTEREN
Klinika za radiološku terapiju: centar za radijacionu onkologiju - visokovoltažna terapija (desno krilo 2b)
Centar za nuklearnu medicinu (desno krilo 2b)
Služba za patološko-anatomsku i laboratorijsku dijagnostiku, Odeljenje za molekularnu biohemiju sa hematološkom i i imunološkom laboratorijom (desno krilo 2b)

PRIZEMLJE
Klinika za radiološku terapiju: centar za radijacionu onkologiju - brahiterapija i odeljenje ležećih bolesnika (desno krilo 2b)

LEVO KRILO GLAVNE ZGRADE (2c)

PRIZEMLJE
Klinika za internu onkologiju (levo krilo 2c)

IV SPRAT
Klinika za operativnu onkologiju: odeljenje za hirurgiju, odeljenje za ginekologiju (levo krilo 2c)

CENTRALNI DESNI DEO GLAVNE ZGRADE (2d)

PRIZEMLJE
Uprava: direktor, pomoćnici direktora, glavna sestra, poslovni sekretar direktora (centralni desni deo 2d)
Službe: služba za pravne i ekonomsko-finansijske poslove: odeljenje za pravne i opšte poslove, odeljenje za poslove nabavke, računarski centar (centralni desni deo 2d)

IV SPRAT
Služba za epidemiologiju (centralni desni deo 2d)

ZGRADA CENTRA ZA IMIDŽING DIJAGNOSTIKU I POLIKLINIKE (3)

SUTEREN
Apoteka

PRIZEMLJE
Prijem ambulantnih pacijenata
Centar za imidžing dijagnostiku
Služba poliklinike: Dnevna bolnica, Odeljenje za specijalističko-konzilijarne preglede

I SPRAT
Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

ZGRADA IZMEĐU "ZELENE" I GLAVNE ZGRADE - "BISOKOPSKA SALA" (4)

Služba za organizaciju, planiranje, evaluaciju i medicinsku informatiku
Redakcija časopisa "Archive of Oncology", Biblioteka

ZGRADA PORED PARKINGA - "ZELENA" ZGRADA (5)

Služba za pravne i ekonomsko-finansijske poslove: odeljenje za ekonomsko-finansijske poslove, odsek interne kontrole

ZGRADA KAMENICA 2 (6)

SUTEREN
Klinika za radiološku terapiju: centar za radijacionu onkologiju - visokovoltažna terapija

INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE
Svi sadržaji i informacije na sajtu su dati u najboljoj nameri.
Informacije mogu biti promenjene bez prethodnog obaveštenja.

 

Institut za onkologiju Vojvodine
Put doktora Goldmana 4
21204 Sremska Kamenica
Republika Srbija